Τελευταία άρθρα

10 τυχαία άρθρα

Κ.Ε.Κ ΣΒΙΕ - Δήλωση Συμμετοχής Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ

ΟΝΟΜΑ Προς την Επιστημονική Επιτροπή Επιλογής Καταρτιζομένων του Κ.Ε.Κ Σ.Β.Ι.Ε. Ε.Π.Ε. ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ   ΗΛΙΚΙΑ Κύριοι, Σας υποβάλλω την αίτησή μου στο πρόγραμμα με τίτλο: «Στελέχη .......

Περισσότερα

Επέλεξε κατηγορία άρθρων