Διαφημιζόμενες Επιχειρήσεις

λογότυπο Διαφημιζόμενες Επιχειρήσεις

Ο χώρος που φιλοξενεί τις Διαφημιζόμενες Επιχειρήσεις διαθέτει 12 θέσεις.

Η Επιχείρηση μπορεί να ”αγοράσει” 1 (μία) θέση και για όσο διάστημα, πέραν των 15 ημερών, το  επιθυμεί, από την οποία ο ενδιαφερόμενος χρήστης μπορεί να περάσει είτε στο mini-site της, στο  4Umarket -> upyougo η στην ιστοσελίδα της ή οπουδήποτε μας υποδείξει ότι επιθυμεί η επιχείρηση.

Η μηνιαία χρέωση είναι (η οποία είναι και η ελάχιστη), είναι 49.00€ (+ ΦΠΑ).

Στην περίπτωση που προαγοράσει η επιχείρηση 3μηνη, 6μηνη, η 12μηνη προβολή έχει έκπτωση 15%, 25% και 40% αντιστοίχως.

ΥΛΙΚΟ : Αποστολή υλικού, ηλεκτρονικά από επιχείρηση στο :sales@4umall.gr