Καταχώρηση e-shop

λογότυπο Καταχώρηση e-shop

Η Καταχώρηση e-shop είναι ένα πακέτο προβολής που είναι ιδανικό για επιχειρήσεις ή επαγγελματίες οι οποίοι :

  1. Διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα και επιθυμούν την προβολή του, καθώς και πώληση των προϊόντων τους μέσω του κόμβου μας
  2. Επιθυμούν να διατηρήσουν ένα mini site μέσα στον εμπορικό μας κόμβο
  3. Είναι γνώστες του διαδικτύου και επιθυμούν να επωφεληθούν από την επισκεψιμότητα μας
  4. Επιθυμούν να έχουν υψηλή αξία/δαπάνη σε προσιτές & σταθερές χρεώσεις, άνευ εκπλήξεων.

Στον κάτωθι πίνακα αναφέρονται τα προσφερόμενα με την Καταχώρηση e-shop

ΠΑΡΟΧΕΣ :

1. Πλήρης Παρουσίαση Επιχείρησης (στοιχεία επιχείρησης, λογότυπο, ιστορικό, χάρτης, επικοινωνία)
2. Αναλυτική Παρουσίαση Προϊόντων/Υπηρεσιών Επιχείρησης
3. Photo Gallery με 20 εικόνες επιλογής της επιχείρησης
4. Διαχειριστής Σελίδας Επιχείρησης
5. Αποστολή Στατιστικών Επιχείρησης σε Μηνιαία Βάση
6. Προώθηση Επιχείρησης & 3 Προϊόντων στο περιοδικό 4Uclub
7. Σύνδεση με τo e-shop της Επιχείρησης
8. Αποστολή των Προϊόντων στο Καλάθι της Επιχείρησης
9. Σύνδεση Διαφημιστικού Σποτ Επιχείρησης με το Youtube
10. Σύνδεση Εικόνας Επιχείρησης με Κοινωνικά Δίκτυα
11. Ενεργοποίηση Application Delal (εμφάνιση προσφορών σε κινητά)
12. Τηλεφωνική - Ηλεκτρονική Υποστήριξη Σελίδας Επιχείρησης

EXTRAS :
1. Σύγκριση τιμών ανά είδος
2. Αναζήτηση στον Τοπικό μας Επαγγελματικό Οδηγό
3. Αναζήτηση Συγκεκριμένης Επιχείρησης
4. Αναζήτηση Συγκεκριμένου Κατασκευαστή

ΥΛΙΚΟ :
Αποστολή 1ου υλικού, ηλεκτρονικά από επιχείρηση στο: data@upyougo.gr
Αποστολή XML με τις εκάστοτε ενημερώσεις υλικού της επιχείρησης

ΣΥΝΔΡΟΜΗ : 19,00€ Μηνιαίως (+ ΦΠΑ) (1)
ή 89,50€ Χ 2 Εξαμηνιαίες Δόσεις (+ ΦΠΑ) -21% (2)
ή 169,00€ Εφάπαξ/Ετησίως (+ ΦΠΑ) -25% (3)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
α. web-banking σε λογαριασμό μας : περιπτώσεις (1), (2) και (3)
β. αντικαταβολή με ταχυμετα

Με ένα απλό τηλεφώνημα, θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, αλλά και να βρούμε το καταλληλότερο πακέτο για την επιχείρηση σας.

Τηλέφωνα : 210-2011508 και 210-2011644

ΥΛΙΚΟ : Αποστολή υλικού, ηλεκτρονικά από επιχείρηση στο :sales@4umall.gr