Κεντρικό Banner

λογότυπο Κεντρικό Banner

Το Κεντρικό Banner διαθέτει 5 διαθέσιμες θέσεις εκ των οποίων μία επιχείρηση μπορεί να «αγοράσει» μόνο μία και για οποιοδήποτε διάστημα, πέραν των 7 ημερών, επιθυμεί.

Η μηνιαία χρέωση, (η οποία είναι και η ελάχιστη), είναι 69.00€ (+ ΦΠΑ).

Στην περίπτωση που προαγοράσει η επιχείρηση 3μηνη, 6μηνη, η 12μηνη προβολή έχει έκπτωση 15%,

25% και 40% αντιστοίχως.

ΥΛΙΚΟ : Αποστολή υλικού, ηλεκτρονικά από επιχείρηση στο :sales@4umall.gr